Hem

Hej igen!

Aktuellt:

Bokningssystemet är öppet!

Välkommen till Gotland och Halfvede Musteri. Vår äppelmust kan Du dricka på många caféer, restauranger och gårdsbutiker runt om på Gotland. Du kan även njuta av Gotland redan på Destinations Gotlands färjor där Du finner vår äppelmust.

Halfvede Musteri har som miljömål att vara klimatpositiva. D.v.s. att verksamheten skall binda mer växthusgaser än de vi släpper ifrån oss. Det åstadkommer vi genom en grön naturlig växling där träden binder växthusgaser under växtfasen för motsvarande mängd äpplen vi processar under varje år. Samtidigt har vi som mål att allt som lämnar musteriet skall hamna i någons mage.

Halfvede Musteri tar ett stort miljökliv framåt. Från i augusti 2017 är vi fosilfria i produktion och transporter. Samtliga fordon och musteriet drivs av ren EL från sol-, vind- och vattenkraft eller HVO som är ett 100% förnybart drivmedel från Biogas Gotland och Energifabriken. Läs mer om HVO här.

 

Halfvede Musteri är medlem i branchföreningen

bc72e03c0b-logo_svenska_musterier

 

Halfvede Musteri’s produktionsanläggning är KRAV-certifierad.