Hem

Hej igen!

Aktuellt:

Nu är säsongen för 2022 avslutad. Vi tacka alla våra kunder som pressat god must av egen frukt. Vi tackar också alla som sålt alla de ton av frukt som vi fått köpa.

Nu när hösten är här gäller det att man tar hand om sina träd för att de skall klara av att ge frukt även kommande år. Det första är att ge träden en extra näringskick innan de går i vintervila. De behöver extra kalorier för att lagra in och ha kraft till våren. Flytande gödningsmedel ger snabbåtkomlig näring.

För att förhindra att skadelarver kryper upp i träden och ger skador på frukten nästa sommar rekommenderas att man monterar limringar kring stammarna nu innan första frosten. Ringarna finns normalt att köpa på plantskolor och trädgårdsbutiker. Limringarna bör sedan bytas ut tidig vår.

Innan blomning och ett par gånger efter blomning bör träden behandlas för att hindra skadedjur från att äta blad och lägga ägg i blommorna. Ett effektivt medel är Turex, som är en bakterie, som sprejas över träden. Den är effektiv mot de flesta larverna och är i övrigt helt ofarlig för fåglar och andra djur. Sök på ”larvskydd” på nätet så hittar du var man kan köpa det.

Butiken i Dalhem och Stafva i Barlingbo är som vanligt öppna året runt. Välkomna!

Välkommen till Gotland och Halfvede Musteri. Vi har Gotlands största musteri och Sveriges största mobila musterianläggning. Vi pressar 750 kg i timmen och upp till 200 ton frukt varje höst. Våra drycker kan Du dricka på många caféer, restauranger och gårdsbutiker runt om på Gotland. De finns även i de flesta livsmedelsbutikerna på ön. Saknar Du någon produkt i den butik Du handlar i, så säg till i butiken så tar vi en diskussion med dem. Du kan även njuta av Gotland redan på Destinations Gotlands färjor där Du finner våra drycker.

Beställ hem vår must direkt till dörren. Du som bor i Stockholm kan nu beställa hem vår must direkt hem via FarmUp. Ladda ner appen till din smartphone och beställ en massa goda saker från hela Gotland. Läs mer om FarmUp här.

Halfvede Musteri har som miljömål att vara klimatpositiva. D.v.s. att verksamheten skall binda mer växthusgaser än de vi släpper ifrån oss medräknat emballage, förpackningar och transporter. Det åstadkommer vi genom en grön naturlig växling där träden binder växthusgaser under växtfasen för motsvarande mängd äpplen vi processar under varje år. Samtidigt har vi som mål att allt som lämnar musteriet skall hamna i någons mage eller gå till energi. Alla pressrester från musteriet går till Brogas som gör biogas av resterna och som sedan levereras ut via Biogas Gotland.

Halfvede Musteri och miljön. Vi är helt fossilfria i produktion och transporter. Vi gör går egen EL genom solceller, säljer vårt EL-överskott till nätet och samtliga fordon i musteriet drivs av Biogas från våra egna pressrester samt HVO som är ett 100% förnybart drivmedel från Biogas Gotland och Energifabriken. Läs mer om HVO här.

Halfvede Musteri är medlem i branschföreningen

bc72e03c0b-logo_svenska_musterier

Halfvede Musteri’s produktionsanläggning är KRAV-certifierad.